DANH SÁCH SẢN PHẨM

Thùng 3 lớp 18x10x8 cm
SP:LA004
Thùng 3 lớp dài 18 rộng 10 cao 8cm giao hàng quần, áo, sách, quà mỹ phẩm online, gửi bưu điện.
Thùng 3 lớp 10x10x8 cm
SP:LA003
Thùng carton nhỏ, dài 10 rộng 10 cao 8 cm, Đựng mỹ phẩm, quà tặng, vật dụng nhỏ giao hàng. Thùng...
Thùng 5 lớp 65x30x30 cm
SP:LA501
Thùng giấy carton 5 lớp Dài 65 Rộng 30 Cao 30 cm
Thùng 5 lớp 60x40x40 cm
SP:LA502
Thùng giấy carton 5 lớp Dài 60 Rộng 40 Cao 40 cm
Thùng 3 lớp 30x10x10
SP:LA001
Thùng carton 3 lớp Dài 30 Rộng 10 Cao 10 cm.
Thùng 3 lớp 30x20x10 cm
SP:LA002
Thùng giấy carton 3 lớp 30x20x10 cm
Thùng 5 lớp 60x45x45 cm
SP:LA503
Thùng giấy carton 5 lớp Dài 60 Rộng 45 Cao 45 cm